image image image image
* * * *

Ogłoszenie

Pracownicy i emeryci chcący skorzystać z zapomogi socjalnej w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi proszone są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 10.03.2015 do godziny 15.00 w sekretariacie CKPiU w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

Wnioski powinny być złożone w zamkniętej kopercie.

Rada Pedagogiczna

W dniu 4 marca 2015 roku o godz. 16.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej. Obecność obowiązkowa.

Rozpoczęcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego - Ochrona osób i mienia

W dniach 21-22.02.0215 r. odbedą się pierwsze zajęcia kwalifikacyjnego kursu zawodowego - Ochrona osób i mienia (IOM)

Plan zajęć

Ogłoszenie dla II KP, II PR i III DP

Dnia 19 stycznia 2015 roku mija termin składania deklaracji do OKE w Łomży. Proszę zgłaszać się do Pani Jolanty Mikołajczyk.

Strona 1 z 9