image image image image
* * * *

Ogłoszenie - II KP

Klasa II KP w dniu 30.11.2014 r. ma egzamin z języka angielskiego - Anna Moczydłowska.

Ogłoszenie skierowane do pracowników i emerytów CKPiU

Osoby chcące skorzystać z zapomogi socjalnej w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz paczek mikołajkowych dla dzieci proszone są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 01.12.2014 do godziny 15.00 w pokoju 24 CKPiU w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

Wnioski powinny być złożone w zamkniętej kopercie.

Rada Pedagogiczna

W dniu 15 grudnia 2014 roku o godz. 16.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej. Obecność obowiązkowa.

Kurs Małych Służb BHP

P1070570-001Podobno najwięcej wypadków zdarza się w domu, niestety bardzo często z udziałem najmłodszych domowników. Aby uchronić i przestrzec dzieci przed niebezpieczeństwami, nauczycielki z Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku w dniu 06.11.2014 r. zorganizowały kurs „Małych Służb BHP”.

Szkolenie poprowadził specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pan Tomasz Sadowski.

 

 

P1070539-001W trakcie kursu dzieci z grup „Misie Lubisie” i „Leśne Duszki” z wielkim entuzjazmem opowiadały o swoich przygodach, które niestety nie zawsze kończyły się szczęśliwie. Aktywnie włączyły się też w dyskusje na temat możliwych zagrożeń jakie na nie mogą czyhać w domu, przedszkolu czy na drodze. Od specjalisty BHP dowiedziały się jak unikać niebezpiecznych sytuacji oraz jak się zachować gdy już zdarzy się wypadek. Na dowód ukończenia kursu wszystkie dzieci otrzymały dyplomy.

 

Informacja

Dnia 10 listopada 2014 (poniedziałek) sekretariat CKPiU jest nieczynny.

Ogłoszenie dla I KP

Dnia 8-9.11.2014 odbędą się zajęcia z przedmiotu Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych z Panią Katarzyną Łopacz.

8.11.2014 (sobota) - 8.00-18.00

9.11.2014 (niedziela)  - 11.30- 18.00

Strona 1 z 8