image image image image
* * * *

Życzenia Wielkanocne

Życzę wszystkim naszym pracownikom,
aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją
i nowymi szczęśliwymi przeżyciami,
Ale przede wszystkim by Wielkanoc
umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu
i napełniła Wasze serca radością.

Dyrektor CKPiU
Marta Obrycka-Sieńkowska

Rada Pedagogiczna

W dniu 23 kwietnia 2014 roku o godz. 16.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej. Obecność obowiązkowa.

Zaproszenie

Zapraszamy Pedagogów szkolnych lub osoby zajmujące się doradztwem zawodowym, na spotkanie poświęcone nowym formom umożliwiającym spełnienie obowiązku szkolnego dla uczniów w wieku od 16 do 18 roku życia.

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w CKPiU w Ełku przy ul. 11-go Listopada 24 w sali 34.

Dyplomy dla absolwentów III BHP

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe są do odebrania w sekretariacie CKPiU.

Wycieczka dla pracowników

Osoby, które zapisały się na wycieczkę Kretynga-Pałanga-Kłajpeda-Jurdokante - 3 dni (program wycieczki w załączeniu) w dniach 19 - 21 czerwca 2014 roku, prosimy o dokonanie wpłaty w kwocie 250 zł od osoby na podane niżej konto lub w księgowości CKPiU.

CKPiU w Ełku

ul. Matejki 1, 19-300 Ełk

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie

Nr 08 8099 0004 0090 7455 2000 0030

"Opłata za wycieczkę"

 Wpłatę należy dokonać do dnia 31 maja 2014 roku.

PROGRAM WYCIECZKI

Rozpoczęcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (mechanik pojazdów samochodowych)

Dnia 15 - 16 marca 2014 roku rozpocznie się kwalifikacyjny kurs zawodowy diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (mechanik pojazdów samochodowych).

Plan zajęć umieszczony jest w zakładce Plan zajęć.

Strona 1 z 5