image image image image
* * * *

Rada Pedagogiczna

W dniu 9 lutego 2015 roku o godz. 16.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej. Obecność obowiązkowa.

Ogłoszenie dla II KP, II PR i III DP

Dnia 19 stycznia 2015 roku mija termin składania deklaracji do OKE w Łomży. Proszę zgłaszać się do Pani Jolanty Mikołajczyk.

Egzamin - III BHP

Egzamin praktyczny (nowy) w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy odbędzie się 15.01.2015 r o godz. 13.00 przy ulicy 11 Listopada 24.

Zaproszenie dla nauczycieli

Dyrekcja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku zaprasza nauczycieli Państwa szkoły na bezpłatną prezentację dnia 8 stycznia 2015 r. z zakresu:

  • Bosch technologiczny lider wyposażenia warsztatów samochodowych,
  • Platforma ESI (tronic) diagnostyka i naprawa,
  • Akademia wynalazców Bosch, Młode kadry  – wspieramy przyszłość,
  • Tworzymy przyszłość, innowacje w motoryzacji,

Przewidywany czas prezentacji do 5 godzin. Proszę o potwierdzenie chęci przybycia na prezentację z zaznaczeniem ilości osób.

Na potwierdzenie czekamy najpóźniej do 24.12.2014r.

Ilość miejsc ograniczona.

Więcej informacji udzieli Pan Tomasz Sadowski – kierownik szkolenia praktycznego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku

Tel. 876217878

Strona 1 z 9