image image image image
* * * *

Zmiana planu - IEL

Zajęcia od dnia 30.05.2015 r. z Panem M. Drozdem będą odbywać się na ulicy 11 Listopada 24.

Mali goście w "CKPiU"

No i ruszyliśmy z kolejną edycja Kursu Małej Złotej Rączki. Dziś nasze warsztaty odwiedziły dzieciaki z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Ciuchcia w Ełku.

embed video plugin powered by Union Development

Rada Pedagogiczna

W dniu 29 kwietnia 2015 roku o godz. 16.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej. Obecność obowiązkowa.

Oferta szkoleń okresowych BHP

Zapraszamy na szkolenia okresowe BHP dla firm

 • Szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Masz własną firmę, jesteś dyrektorem, prezesem lub po prostu zarządzasz grupą pracowników? To szkolenie skierowane właśnie do Ciebie.

Głównym celem szkolenia oferowanego przez CKPiU w Ełku jest uzupełnienie
i zaktualizowanie wiedzy z zakresu:

 • oceny zagrożeń i ryzyka wynikających z zagrożeń występujących w czasie pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami wynikających z obowiązków ich stanowiska pracy,
  • tworzenia bezpiecznych warunków pracy.

Czas trwania szkolenia dla kadry kierowniczej: 16 godzin dydaktycznych

 • Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się nie rzadziej niż raz w roku na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia. Jeżeli takie zagrożenia nie występują nie rzadziej niż raz na 3 lata. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Szczególną opieką i uwagą musisz objąć stanowiska robotnicze, które wiążą się z największą liczbą zagrożeń związanych z wykonywaną pracą i to właśnie oni najczęściej padają ofiarą wypadków przy pracy.

Głównym celem szkolenia, oprócz zapoznania pracowników z zasadami BHP, jest przekazanie im wiedzy i umiejętności do właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia i wypadków, a także metody ochrony przed ewentualnymi zagrożeniami.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

 • Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych przeprowadza się, nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Podczas szkolenia poruszane są kwestie:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
 • kształtowania pracy zgodnie z wymogami BHP
 • postępowania w przypadku wystąpienia wypadku

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem. Po pozytywnym zdaniu egzaminu organizator wystawia zaświadczenie ukończenia okresowego szkolenia BHP. Odpis zaświadczenia powinien być przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie CKPiU ul. 11-go Listopada 24 w Ełku lub we wskazanym przez państwa miejscu. Koszt szkolenia uzależniony jest od ilości uczestników.

Zapraszamy również do zapoznania się z pozostała oferta szkoleń, więcej informacji uzyskacie państwo po nr. tel. 876217878 lub na stronie internetowej: www.ckpiu.pl

Rozpoczęcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego - Ochrona osób i mienia

W dniach 21-22.02.0215 r. odbedą się pierwsze zajęcia kwalifikacyjnego kursu zawodowego - Ochrona osób i mienia (IOM)

Plan zajęć

Strona 1 z 10