image image image image
* * * *

Rada Pedagogiczna - 2 czerwca 2016 roku

W dniu 2 czerwca 2016 roku o godz. 16.00, ul. 11 Listopada 24 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej:

- dopuszczenie uczniów Gimnazjum do sesji egzaminacyjnej,

- przedstawienie raportu z ewaluacji wewnętrznej,

- zatwierdzenie uchwały w sprawie POST.

Obecność obowiązkowa.

Złota Rączka w CKPiU

 

embed video plugin powered by Union Development

Wycieczka dla pracowników - Ryga i okolice

Wyjazd 26.05.2016 roku (czwartek) o godzinie 4.30 rano z parkingu przy Ełckim Centrum Kultury (ECK).

Proszę zabrać aktualny dowód osobisty lub paszport!!!

Osoby, które zapisały się na wycieczkę Ryga i okolice - 3 dni (program wycieczki w załączeniu) w dniach 26 - 28 maja 2016 roku, prosimy o dokonanie wpłaty w kwocie 150 zł od osoby na podane niżej konto CKPiU.

CKPiU w Ełku

ul. Matejki 1, 19-300 Ełk

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie

Nr 08 8099 0004 0090 7455 2000 0030

"Opłata za wycieczkę"

 Wpłatę należy dokonać do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

PROGRAM WYCIECZKI

Ogłoszenie - Fundusz Zdrowotny

Dyrekcja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku informuje nauczycieli, że wnioski do Funduszu Zdrowotnego należy składać do 30 czerwca 2016 roku w sekretariacie szkoły.

(Regulamin oraz wnioski dostępne są w sekretariacie CKPiU.)

Ogłoszenie o dniach wolnych od pracy

Dzień 16 kwietnia 2016 roku (sobota) jest dniem pracującym za dzień 2 maja 2016 roku (poniedziałek).

Dzień 23 kwietnia 2016 roku (sobota) jest dniem pracującym za dzień 27 maja 2016 roku (piątek).

Ogłoszenie

Pracownicy uprawnieni chcący skorzystać z dofinansowania wczasów zorganizowanych we własnym zakresie proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2016 do godziny 15.00 w sekretariacie CKPiU w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

Wnioski powinny być zszyte zszywaczem.

Strona 1 z 9