image image image image
* * * *

Pracownicy CKPiU

  • Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać ze świadczeń socjalnych w roku 2017 proszeni są o złożenie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (załącznik nr 2) wraz z kserokopiami Pit-ów w nieprzekraczalnym terminie do 28.04.2017 w pokoju nr 4 CKPiU w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

Wnioski powinny być zszyte zszywaczem.

  • Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać z zapomogi socjalnej w związku ze zwiększonymi okresowo wydatkami proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 30.03.2017 do godziny 15.00 w pokoju 4 CKPiU w Ełku,ul. 11 Listopada 24.

Wnioski powinny być zszyte zszywaczem

  • Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać z dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 27.04.2017 do godziny 15.00 w pokoju nr 4 CKPiU w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

 Wnioski powinny być zszyte zszywaczem

Ogłoszenie o dniach wolnych od pracy

Dzień 22 kwietnia 2017 roku (sobota) jest dniem pracującym za dzień 2 maja 2017 roku (wtorek).

Dzień 10 czerwca 2017 roku (sobota) jest dniem pracującym za dzień 16 czerwca 2017 roku (piątek).

Rada Pedagogiczna.

W dniu 6 kwietnia 2017 roku o godz. 16.00, ul. 11 Listopada 24 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej. Obecność obowiązkowa.

Uwaga słuchacze!

W CKPiU czeka na was doradca zawodowy.

Na spotkanie można umówić się osobiście w gabinecie doradcy zawodowego, który mieści się w naszej placówce na 11- Listopada 24, I p. pok. Nr 3 lub telefonicznie pod nr tel. 876217878

Dyżury doradcy: czwartek- 8.00- 13.30, piątek – 13.00- 16.00

Zapraszamy do korzystania z porad specjalisty!

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Gimnazjum dla Dorosłych juz po raz kolejny obchodzi Dzień Języka Ojczystego. Uczniowie walczą o tytuł mistrza mowy polskiej oraz biorą udział w turnieju scrabble.

Gim zdjecia

Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 2016/2017

Dnia 11 lutego 2017 roku o godzinie 8.00 w budynku CKPiU na ulicy 11 Listopada rozpoczną się kursy KKZ:

II KP- Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

II PR - Prowadzenie rachunkowości

II K - Kucharz

Dnia 18 lutego 2017 roku o godzinie 8.00 w budynku CKPiU na ulicy 11 Listopada rozpoczną się nowe kursy KKZ:

I KP - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

I PR - Prowadzenie rachunkowości

 

Strona 1 z 14