image image image image
* * * *

Ogłoszenie dla II KP, II PR i II PO

Dnia 8 września 2014 roku mija termin składania deklaracji do OKE w Łomży. Proszę zgłaszać się do Pani Jolanty Mikołajczyk.

Rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2014/2015

Dnia 1 września 2014 roku o godzinie 9.00 na ulicy Matejki 1 w CKPiU odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Gimnazjum dla Dorosłych.

Dnia 6 września 2014 roku o godzinie 8.00 na ulicy 11 Listopada w CKPiU rozpoczną się zajęcia w Szkole Policealnej:

III BHP - Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Dnia 6 września 2014 roku o godzinie 8.00 na ulicy 11 Listopada w CKPiU rozpoczną się kursy KKZ:

II KP- Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

II PR - Prowadzenie rachunkowości

II DP - Diagnozowanie naprawa pojazdów

II PO - Projektowanie ogrodów

I PR - Prowadzenie rachunkowości (nowa)

I KP - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (nowa)

 

Rozpoczęcie zajęć KKZ i SP

W dniach 6-7 września 2014 r., 11 Listopada 24 rozpoczną się zajęcia w Szkole Policealnej i w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

 Oznaczenia nowo powstałych kursów:

- Prowadzenie rachunkowości - I PR - nowe kursy

- Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych - I KP - nowe kursy

 Plan zajęć umieszczony zostanie 3.09.2014 w zakładce Plan zajęć

Informujemy, iż pozostałe kursy rozpoczną się w późniejszym terminie po zebraniu wymaganej liczby osób potrzebnej do uruchomienia danego kursu.

Zebranie Rady Pedagogicznej

Dnia 29 sierpnia 2014 roku (piątek) o godz. 12.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej nauczycieli CKPiU.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku poszukuje:

Nauczyciela praktycznej nauki zawodu/ pracownia budowlana

Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Wymagania:

Osoba zainteresowana w/w ofertą powinna posiadać następujące kwalifikacje:

Wymagania obowiązkowe:

 • Ukończone studia magisterskie lub studia I stopnia na kierunku budownictwo
 • Ukończone i potwierdzone dyplomem pedagogiczne studium techniczne, lub
 • Posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu branży budowlanej oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie w branży budowlanej, lub
 • Posiada tytuł mistrza w zawodzie branży budowlanej.
 • Posiada udokumentowane kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w branży budowlanej.

Wymagania dodatkowe:

 • Przygotowanie pedagogiczne (mile widziane ale niekonieczne).
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęć z uczniami lub słuchaczami
 • Duża motywacja do pracy.

Nauczyciela praktycznej nauki zawodu/ elektromechanik pojazdów samochodowych

Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych

Wymagania:

Osoba zainteresowana w/w ofertą powinna posiadać następujące kwalifikacje:

Wymagania obowiązkowe:

 • Ukończone studia magisterskie lub studia I stopnia 
 • Ukończone i potwierdzone dyplomem pedagogiczne studium techniczne, lub
 • Posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu branży elektromechanicznej oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie w branży elektromechanicznej, lub
 • Posiada tytuł mistrza w zawodzie branży elektromechanicznej.
 • Posiada udokumentowane kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w branży elektromechanicznej.

Wymagania dodatkowe:

 • Przygotowanie pedagogiczne (mile widziane ale niekonieczne).
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęć z uczniami lub słuchaczami
 • Duża motywacja do pracy.

Nauczyciela geografii w gimnazjum

Wymagania obowiązkowe:

Osoba zainteresowana w/w ofertą powinna posiadać następujące kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku geografia
 • Przygotowanie pedagogiczne

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe w zakresie nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęć z uczniami lub słuchaczami
 • Duża motywacja do pracy

REKRUTACJA

Informujemu, iż obecnie trwa rekrutacja do Gimnazjum dla Dorosłych, Szkoły Policealnej oraz na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Więcej informacji znajduje się w zakładce REKRUTACJA i w ulotce. Zapraszamy !!!

2

Strona 1 z 7