image image image image
* * * *

Rada Pedagogiczna

W dniu 17 listopada 2014 roku o godz. 16.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej. Obecność obowiązkowa.

Egzamin próby III BHP

W dniach 20-21.09.2014 odbędzie się egzamin próbny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w klasie III BHP.

Ogłoszenie dla II KP, II PR i II PO

Dnia 8 września 2014 roku mija termin składania deklaracji do OKE w Łomży. Proszę zgłaszać się do Pani Jolanty Mikołajczyk.

Rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2014/2015

Dnia 1 września 2014 roku o godzinie 9.00 na ulicy Matejki 1 w CKPiU odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Gimnazjum dla Dorosłych.

Dnia 6 września 2014 roku o godzinie 8.00 na ulicy 11 Listopada w CKPiU rozpoczną się zajęcia w Szkole Policealnej:

III BHP - Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Dnia 6 września 2014 roku o godzinie 8.00 na ulicy 11 Listopada w CKPiU rozpoczną się kursy KKZ:

II KP- Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

II PR - Prowadzenie rachunkowości

II DP - Diagnozowanie naprawa pojazdów

II PO - Projektowanie ogrodów

I PR - Prowadzenie rachunkowości (nowa)

I KP - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (nowa)

 

Strona 1 z 7