image image image image
* * * *

Kurs spawania metodą MAG

Na początku listopada 2016 roku rozpoczynamy kurs spawania metodą MAG. Kurs składa się z części teoretycznej (25 godzin) oraz praktycznej (120 godzin). Po zakończeniu kursu kandydat na spawacza zdaje egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Po pozytywnym egzaminie kursant otrzymuje książeczkę spawacza lub wpis do posiadanej książeczki spawacza sygnowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz certyfikat spawacza wg normy europejskiej EN 287-1. Cena kursu wynosi 2396,33 zł.

Przypominamy również o obowiązku odnawiania uprawnień spawalniczych po upływie 2 lat od ich uzyskania. W celu odnowienia uprawnień zapraszamy również do naszego Ośrodka Spawalnictwa.

Zapraszamy !!!

Tydzień Zakazanych Książek

W ramach promocji czytelnictwa młodzież naszego gimnazjum odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną, w której obejrzała wystawę zorganizowaną z okazji międzynarodowego święta Tydzień Zakazanych Książek. Celem wystawy było przypomnienie o znaczeniu wolności słowa i problemie cenzury w literaturze.

Zmiana terminu Rady Pedagogicznej

Dnia 27.10.2016 roku o godz. 16.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.

Tematyka:

1. Szkolenie Rady Pedagogicznej nt. Odpowiedzialność prawna nauczyciela w pracy zawodowej.

2. Przedstawienie raportu z badania. Temat: Czytelnictwo uczniów, działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży gimnazjum dla dorosłych.

3. Sprawy bieżące.

 

Kurs - Kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe

Jaki jest cel kursu „kasy fiskalne i inne urządzenie sklepowe”?

Celem szkolenia jest opanowywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego obsługiwania kasy fiskalnej. Naszym zadaniem będzie „oswojenie” Państwa          z zagadnieniami związanymi z kasami fiskalnymi oraz praktyczna nauka obsługi kas fiskalnych.

Jaki dokument otrzymam po ukończeniu kursu?

Szkolenie kończy się egzaminem. Po zdaniu egzaminu otrzymujecie Państwo zaświadczenie o ukończeniu kursu „Obsługa kas fiskalnych” na podstawie § 18. ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 poz. 622).

Ile trwa szkolenie?

Kurs trwa 4 dni – łącznie 20 godzin. Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza teoretyczna i praktyczna dotycząca kas fiskalnych oraz przepisów prawnych.

Jaki jest program kursu?

  • Podstawowe akty prawne regulujące obowiązek posiadania kasy fiskalnej w placówce oraz określające obowiązki wynikające z ich posiadania.
  • Podstawowe pojęcia fiskalne (paragon fiskalny, stawki VAT, PLN, raport dobowy, raport miesięczny, fiskalizacja, itd...).
  • Budowa i zasada działania kas.
  • Organizacja pracy i odpowiedzialność kasjera.
  • Sprzedaż na kasie fiskalnej przy zastosowaniu kodów towarowych, kodów kreskowych, opakowań zwrotnych, przy podłączonej wadze, szybka sprzedaż, stornowanie pozycji oraz usuwanie paragonu, udzielanie rabatów.
  • Kończenie paragonu przy zastosowaniu różnych form płatności, obliczanie reszty, przeglądanie otwartego paragonu.
  • Raport kasy fiskalnej. Raport dobowy, miesięczny, stanu kasy, rozliczeniowy. Raport zerujący, niezerujący, raport fiskalny.
  • Ćwiczenia z wykorzystaniem nabytej wiedzy.
  • Test sprawdzający.

Jaka jest cena kursu?

Cena kursu wynosi 290,00 zł za jedną osobę. Cena kalkulowana jest na grupę szkoleniową przynajmniej 10 osobową.

Ogłoszenie - Fundusz Zdrowotny

Dyrekcja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku informuje nauczycieli, że wnioski do Funduszu Zdrowotnego należy składać do 30 września 2016 roku w sekretariacie szkoły.

(Regulamin oraz wnioski dostępne są w sekretariacie CKPiU.)

Strona 1 z 12