image image image image
* * * *

Rada Pedagogiczna

W dniu 24 czerwca 2015 roku o godz. 16.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej. Obecność obowiązkowa.

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Etap praktyczny

A.36 - 16.06.2015 godz. 9.00

A.65 - 19.06.2015 godz. 9.00

M.18 - 02.07.2015 godz. 8.00

Etap pisemny

M.18 - 22.06.2015 godz. 10.00

A.36 - 22.06.2015 godz. 12.00

A.65 - 22.06.2015 godz. 14.00

Zmiana planu - IEL

Zajęcia od dnia 30.05.2015 r. z Panem M. Drozdem będą odbywać się na ulicy 11 Listopada 24.

Strona 1 z 10