image image image image
* * * *

Rada Pedagogiczna CKPiU

Dnia 31.08.2016 roku o godz. 12.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej CKPiU. Obecność obowiązkowa.

Prowadzenie rachunkowości oraz Kadry i płace

Dzięki wysoko wyspecjalizowanej kadrze pedagogicznej możemy się pochwalić wysoką zdawalnością egzaminów organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

Ponownie rozpoczynamy cieszące się dużym zainteresowaniem kwalifikacyjne kursy zawodowe Prowadzenie rachunkowości oraz Kadry i płace.

Kursy są bezpłatne. Nauka odbywa się w soboty i niedziele.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

Kurs Opiekunka środowiskowa

Zapraszamy na kwalifikacyjny kurs zawodowy Opiekunka środowiskowa.

Kurs jest bezpłatny. Nauka w soboty i niedziele.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

Kucharz !!!

Od września 2016 roku uruchamiamy nowy kwalifikacyjny kurs zawodowy - Kucharz.

Zajęcia teoretyczne będą odbywać się w CKPiU w Elku na ulicy 11 Listopada 24.

Zajęcia praktyczne będą odbywać się na nowoczesnej bazie dydaktycznej Zespołu Szkół Nr 6 w Ełku.

Kurs jest bezpłatny. Nauka w soboty i niedziele.

ZAPISY TRWAJĄ

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

ZAPRASZAMY!!!

zawod Kucharz

Ogłoszenie ZFŚS

Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać ze świadczeń socjalnych w roku 2016 proszeni są o złożenie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (załącznik nr 2) wraz z kserokopiami Pit-ów w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2016 w sekretariacie CKPiU w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

Załącznik Nr 2 - Pobierz

Wnioski powinny być zszyte zszywaczem

Strona 1 z 10