Pracownicy uprawnieni chcący skorzystać z dofinansowania wczasów zorganizowanych we własnym zakresie proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2016 do godziny 15.00 w sekretariacie CKPiU w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

Wnioski powinny być zszyte zszywaczem.