Dnia 4 września 2017 roku o godzinie 9.00 na ulicy Matejki 1 w CKPiU odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego Gimnazjum dla Dorosłych.

Dnia 9 września 2017 roku o godzinie 8.00 na ulicy 11 Listopada w CKPiU rozpoczną się kursy KKZ:

I KP- Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (pierwszy semestr)

I PR - Prowadzenie rachunkowości (pierwszy semestr)

II KP- Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

II PR - Prowadzenie rachunkowości

Plan zajęć KKZ