Obowiązujący harmonogram szkoleń dla nauczycieli i pracowników Centrum.
1. 04.12.2018 r. - szkolenie w formie warsztatów skierowane do administracji i obsługi oraz nauczycieli - temat: "Radzenie sobie ze stresem - techniki i metody", rozpoczęcie godz. 16.30, siedziba 11 - ego Listopada
2. 07.12.2018 r. - szkolenie skierowane do RP Centrum - temat: "Komunikacja interpersonalna - warsztaty", godz. 16.00 - 19.00, ul. Matejki 1
3. ZMIANA TERMINU i TEMATU SZKOLENIA 12.12.2018 r. - szkolenie skierowane do RP Centrum - temat: "Radzenie sobie ze stresem - techniki i metody", rozpoczęcie godz. 16.00, siedziba 11 - ego Listopada
4. 07.01.2019 r. - Rada Pedagogiczna, godzina 8.00, ul. Matejki 1
5. 08.01.2019 r. - Rada Pedagogiczna, godzina 10.30, ul. Matejki 1
6. 18.01.2019 r. - Rada Pedagogiczna, godzina 16.00, ul. 11 Listopada 24
Dbając o możliwość Państwa rozwoju zawodowego oraz obowiązek doskonalenia zawodowego każdego pracownika zapraszam do wzięcia udziału w oferowanych szkoleniach. Proszę sprawę potraktować priorytetowo.
Szczegółowe informacje u bezpośrednich Państwa przełożonych.
Marta Obrycka - dyrektor Centrum