W dniu 8 listopada 2018 roku o godz. 16.00, ul. Matejki 1 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.

W dniu 22 listopada 2018 roku o godz. 16.00, ul. 11 Listopada 24 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.

W dniu 7 grudnia 2018 roku o godz. 15.30, ul. ul. 11 Listopada 24 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.

Obecność obowiązkowa.

Zapraszam

Dyrektor CKPiU w Ełku

Marta Obrycka