Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać ze świadczeń socjalnych w roku 2019 proszeni są o złożenie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (załącznik nr 2) wraz z Pit-ami do wglądu w nieprzekraczalnym terminie do 25.06.2019 w pokoju 4, ul. 11 Listopada 24.