Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać z zapomogi socjalnej w związku ze zwiększonymi okresowo wydatkami oraz paczkami mikołajkowymi dla dzieci proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 29.11.2017 do godziny 15.00 w pokoju 4 CKPiU w Ełku, ul.11 Listopada 24.