Informujemy, że do 8 września 2019 roku, słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych: rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, prowadzenie rachunkowości, wykonywanie i naprawa elemnetów maszyn, urządzeń i narzędzi, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, muszą złożyć deklarację w sekretariacie szkoły.

Deklaracja do pobrania.