Informujemy, że do 9 września 2017 roku, słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych: rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, prowadzenie rachunkowości, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, muszą złożyć deklarację w sekretariacie szkoły.

Deklaracja do pobrania.