Informujemy, że do 18 stycznia 2020 roku słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych: rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, prowadzenie rachunkowości, kucharz i operator obrabiarek skrawających, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, muszą złożyć deklarację w sekretariacie szkoły.

Deklaracja do pobrania.