POSZUKIWANY NA RYNKU PRACY!! 
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy, nauka zupełnie ZA DARMO !! 
Zajęcia realizowane są przez 1,5 roku sobota-niedziela co dwa tygodnie 
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się badaniem przyczyny wypadków w pracy oraz decyduje o odsunięciu od pracy i zatrzymaniu pracy urządzeń, które wpływają na zagrożenie życia i zdrowia pracowników. Technik BHP przeprowadza wstępne szkolenia oraz tworzy dokumentację oceny zagrożeń. 
Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie: 
- oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizycznie biologiczne występujące w środowisku pracy, 
- rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem 
i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy, 
- współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych, 
- organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Nie czekaj, zapisz się już dziś!!!
 

inzynier