Harmonogram egzaminów

Etap pisemny

19.06.2018 rok – wtorek

  1. 10:00 – T.06 Sporządzanie potraw i napojów, sala nr 1
  2. 12:00- A.36 Prowadzenie rachunkowości, sala nr 2
  3. 14:00 – A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, sala nr 3

Wszyscy zdający przychodzą na egzamin z dokumentem potwierdzającym tożsamość nie później niż 30 min przed rozpoczęciem egzaminu.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Miejsce egzaminu: ul. 11 Listopada 24, CKPiU w Ełku

Etap praktyczny

  1. 27.06.2018 – środa

9:00 - A.36 Prowadzenie rachunkowości, sala nr 1

  1. 29.06.2018 – piątek

9:00 - A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, sala nr 1

15:00 - A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, sala nr 3

Wszyscy zdający przychodzą na egzamin z dokumentem potwierdzającym tożsamość nie później niż 30 min przed rozpoczęciem egzaminu.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Miejsce egzaminu: ul. 11 Listopada 24, CKPiU w Ełku

  1. 30.06.2018 – sobota

8:00 - T.06 Sporządzanie potraw i napojów, sala nr 1

12:00 - T.06 Sporządzanie potraw i napojów, sala nr 1

16:00 - T.06 Sporządzanie potraw i napojów, sala nr 1

Wszyscy zdający przychodzą na egzamin z dokumentem potwierdzającym tożsamość nie później niż 30 min przed rozpoczęciem egzaminu.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*. Książeczka potwierdzająca badania lekarskie jak również strój roboczy.

Miejsce egzaminu: ul. Kajki (ZS nr 6)