Etap pisemny

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali

Miejsce egzaminu

1

A.36

18 czerwca 2019

12:00

1

ul. 11 Listopada 24, Ełk

2

A.65

18 czerwca 2019

14:00

2

3 B.30 18 czerwca 2019 14:00 2

Etap praktyczny

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali

Miejsce egzaminu

         

ul. 11 Listopada 24, Ełk

1

A.65

1 lipca 2019

9:00

1

2

A.36

28 czerwca 2019

(I grupa)  

9:00

1

3

A.36

28 czerwca 2019

(II grupa)

15:00

1

 

Należy zgłosić się przed każdym egzaminem minimum na 30 minut przed rozpoczęciem się egzaminu.

Ze sobą należy mieć na każdy egzamin:

- dowód osobisty

- długopis z czarnym wkładem

- kalkulator (etap pisemny), ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę.