Dnia 20 kwietnia 2018 roku (piątek) o godz. 16.00 na ul. 11 Listopad 24 odbędzie się szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej pt. "Ocena Pracy nauczyciela - tryb, zasady, obszary pracy, kryteria, standardy jakości pracy, regulamin oceny pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów Prawa oświatowego. Obecność obowiązkowa. Przewidywany czas trwania rady pedagogicznej - 3 godziny.