Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" poświęcone było spotkanie młodzieży Szkoły Podstawowej dla Dorosłych z panem Jackiem Rutkowskim pracownikiem WMODN Filia w Olecku. Młodzież poznała fragment historii powojennej, przeanalizowała biografie najbardziej znanych osób walczących o niepodległość, takich jak:, rotmistrz Witold Pilecki, generał August Fieldorf "Nil", Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój”, Józef Kuraś „Ogień”, Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” i Danuta Siedzikówna "Inka".

W ramach obchodów dnia 1 marca młodzież wzięła również udział w zajęciach tematycznych prowadzonych przez nauczyciela historii oraz samodzielnie wykonała gazetkę poświeconej poruszanej tematyce.