Już po raz kolejny nasi słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych wzięli udział w Ogólnopolskim konkursie wiedzy z finansów i rachunkowości. Jest to dobra okazja do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności tuż przed końcowym egzaminem zawodowym.