Tegoroczny Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych obchodzony jest pod hasłem: 

KSIĄŻKA TO PRZYSZŁOŚĆ.

Święto to, ustanowiono w 1999 roku
z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego. Celem akcji jest upowszechnienie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród młodzieży i osób dorosłych.

Dla naszych słuchaczy, odbędą się
w październiku konkursy, gry, zabawy, wystawy
i spotkania z ciekawymi ludźmi kultury. Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do udziału w/w przedsięwzięciach oraz do odwiedzania i korzystania z zasobów naszej biblioteki.

Pamiętajmy o tym, że czytanie książek to najpiękniejsza ZABAWA, jaką sobie ludzkość wymyśliła

(Wisława Szymborska)