Misją tegorocznych wydarzeń Warmińsko- Mazurskiego Tygodnia Kariery było uświadomienie uczestnikom wyzwań stojących przed rynkiem pracy, związanych z wymianą pokoleniową.
Współcześnie na rynku pracy mamy do czynienia z prawdziwą mieszanką generacyjną, w jednym miejscu pracy mogą spotkać się przedstawiciele 4 pokoleń.
Sytuacja na rynku pracy w naturalny sposób ukształtowała się tak, że większość managerów, pracodawców to osoby z pokolenia X i BB. Badania pokazują, jak rozmijają się ich oczekiwania z oczekiwaniami pracowników generacji Y i Z. Zrozumienie różnic pokoleniowych pozwoli na stworzenie odpowiedniej strategii zatrudnienia.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku zorganizowało debatę młodzieży z pracodawcami. Tematem dyskusji było hasło „Wybór zawodu szansą na zatrudnienie”. Uczniowie ełckich szkół podstawowych mieli okazję porozmawiać z przedstawicielem firm różnych branż zawodowych istniejących od wielu lat na lokalnym rynku pracy.
W debacie uczestniczyli: Pan Mieczysław Wasilewski prezes firmy Wasilewski Developer, Pan Ryszard Łukasik, prezes firmy „RENAULT”, Pani Agnieszka Pasko, dyrektor Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku, Pani Joanna Markowska właścicielka firmy Wimar, Pan Adam Podgórecki, dyrektor Przedsiębiorstwa Transportowego Mazury w Ełku sp. z o. o., Pan Rafał Nowosielski właściciel firmy Fototraper,  Pan Jan Salwocki przedstawiciel PGE Ełk oraz Pani Magda Lipińska menager pensjonatu „Fregata”.
W czasie spotkania pracodawcy wyjaśnili, na czym polega praca w danym podmiocie gospodarczym oraz odpowiadali na pytania młodzieży.
Młodych ludzi interesowało, w jaki sposób, już teraz mogą zdobywać doświadczenie oraz jakie umiejętności kształcić, aby w przyszłości bez problemu odnaleźć się na rynku pracy. Pytali o kryteria, jakimi kierują się pracodawcy zatrudniając nowych pracowników i czy wykształcenie jest najważniejsze.
Uczniowie wychodząc z debaty stwierdzili , że tego typu spotkania są potrzebne i powinny być organizowane częściej.
Kolejnym  działaniem w ramach Warmińsko – Mazurskiego Tygodnia Kariery było zorganizowanie w dniach 17 – 18 października 2018 r. warsztatów „Małej Złotej Rączki”, w których uczestniczyły dzieci klas I i II Szkoły Podstawowej w Ełku.
Warsztaty te miały za zadanie rozbudzić zainteresowania u najmłodszych  oraz przybliżyć im zawody, które być może w przyszłości będą wykonywać.
Dzieci pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych CKPiU w Ełku mogły zapoznać się z pracą mechanika, malarza, murarza oraz ślusarza.
Po ukończeniu warsztatów wszystkie dzieci otrzymały cefryfikat Małej Złotej Rączki.

debata

Złota rączka