W dniu 7 listopada 2018 r. wzięliśmy aktywny  udział w XV Forum Wychowawczym Szkół.
Wspólnie z innymi uczestnikami z różnych szkół z powiatu ełckiego, gołdapskiego i oleckiego  zastanawialiśmy się w jaki sposób możemy być wierni dziedzictwu naszego kraju.

Plakat XV Forum 3IMG 1663