Spotkanie ze strażakiem

Na zaproszenie pedagoga szkoły w dniu 19.11.2018r. odbyło się w naszej placówce spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, Panem Hubertem Zawistowskim .

Temat przewodni prelekcji: „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” dotyczył szeroko rozumianego bezpieczeństwa p-poż. Prelegent w jasny i zrozumiały dla wszystkich sposób przedstawił zasady bezpiecznego używania ognia otwartego, korzystania z urządzeń i instalacji jak też sposoby i zasady reagowania w sytuacjach zagrożenia. Poruszył również temat ewentualnej odpowiedzialności prawnej za łamanie zasad bezpieczeństwa p-poż.

Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań dotyczących tematyki prelekcji. Spotkanie odbyło się w miłej „atmosferze.

Spotkanie z przedstawicielem Policji.

Z inicjatywy pedagoga szkolnego w dniu 16.11.2018r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Ełku Panią nadkomisarz Agatą Jonik. Pogadanka dotyczyła przede wszystkim zagrożeń oraz konsekwencji jak też odpowiedzialności karnej związanej z używaniem lub posiadaniem środków psychoaktywnych. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała pani nadkomisarz, jednocześnie zadając nurtujące ją pytania związane z tematyką zagadnienia.

Pomaganie jest fajne!

19.11.2018 r. w CKPiU w Ełku, w ramach zadań profilaktycznych zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Monar- Schronisko dla Osób Bezdomnych w Ełku.
W spotkani wzięło udział ponad 30 słuchaczy ze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Ełku.

Głównym celem spotkania było zwrócenie uwagi uczniów na istniejący, również w naszym mieście problem bezdomności. Wieloletni pracownik Schronisko dla Osób Bezdomnych w Ełku pan Nikodem Kemicer opowiedział kilka smutnych historii ludzi, którzy z dnia na dzień zostali bez dachu nad głową. Opowiadał o problemach, z jakimi borykają się mieszkańcy Domu dla Osób Bezdomnych w Ełku.   Przestrzegał, że bezdomnym może zostać każdy z nas, dlatego zachęcał młodych ludzi do pomagania i okazywania szacunku, każdemu, kogo spotkamy na naszej drodze. Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w spotkaniu, zadawali wiele pytań, dziwili się, że bezdomni są często wykluczani ze społeczeństwa. Po spotkaniu kilku uczniów wyraziło chęć zostania wolontariuszem „Świątecznej Zbiórki Żywności” na rzecz osób bezdomnych mieszkających w Schronisku.

IMG 1708IMG 1744

IMG 1710

IMG 1704