23 listopada 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w CKPiU  w Ełku uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Pana Jacka Rutkowskiego pracownika WMODN w Olecku – historykiem.
Przedstawił on młodzieży życiorys człowieka urodzonego w Rosji, pobierającego naukę w Suwałkach (ówczesna Rosja) a żyjące w Niepodległej Polsce pod okupacja niemiecką i w czasach komunizmu. Na postawie życiorysu jednej osoby ukazał młodzieży jak zmieniała się sytuacja ziem polskich przez krótki okresy – od zaborów do Niepodległej.

 image002image003

image001