Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać z zapomogi socjalnej w związku ze zwiększonymi okresowo wydatkami proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 27.03.2019 do godziny 15.00 w pokoju 4 CKPiU w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

Fundusz socjalny - wniosek