Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać z zapomogi socjalnej w związku ze zwiększonymi okresowo wydatkami oraz paczek mikołajkowych dla dzieci proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 28.11.2019 do godziny 15.30 w pokoju nr 4, CKZ w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

Wnioski powinny być zszyte zszywaczem

Fundusz socjalny - wniosek