W roku szkolnym 2018-2019 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku przystąpiło do trzeciej już edycji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój profil”, który jest wspólnym przedsięwzięciem Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (W-M SSE) oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie i przedsiębiorstwa ALNEA Sp. z o.o.
Program ”Laboratorium. Mój Profil ” skierowany jest do uczniów klas III gimnazjalnych oraz VII i VIII szkoły podstawowej ze wszystkich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.
Celem Programu jest wsparcie uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy oraz udział w wycieczkach zawodoznawczych organizowanych w zakładach pracy różnych branż.
Do tej pory odbyły się dwie wycieczki do firm i przedsiębiorstw istniejących już od wielu lat na ełckim rynku pracy, mowa tu o firmie SERWISTAL i Łukasik Sp. so.o. Firma SERWISTAL ma wysoko postawiona pozycję na rynku, współpracuje z wieloma partnerami i zatrudnia ponad 300 osób, zajmuje się produkcją wyrobów stalowych i aluminiowych na potrzeby różnych branż m.in.: motoryzacyjnej i AGD. Firma Łukasik Sp. so.o. to salon samochodów osobowych i dostawczych oraz autoryzowany serwis.
Wycieczki zawodoznawcze rozpoczynały się spotkaniem młodzieży z kierownikami najważniejszych działów z zakładu pracy w czasie, których uczniowie poznali zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz uzyskali informacje na temat wpływu firmy na rozwój gospodarczy regionu. Przed wejście na teren zakładu uczestnicy wycieczki otrzymali stosowne przeszkolenie z zasad BHP. W trakcie zwiedzania uczniowie poznali różnorodność oraz specyfikę stanowisk pracy istniejących w przedsiębiorstwie, poznali środowisko pracy maszyn, urządzeń i stosowanych technologii.

magd