1. 03.06.2019 r. - Rada Pedagogiczna, godzina 10.30, ul. Matejki 1 - Dopuszczenie do sesji egzaminacyjnej słuchaczy Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Ełku
2. 11.06.2019 r. - Rada Pedagogiczna, godzina 10.30, ul. Matejki 1 - Klasyfikacja uczniów CKP
3. 17.06.2019 r. - Rada Pedagogiczna, godzina 16.00, ul. 11 Listopada 24 - Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019