Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku zatrudni osobę na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu do nauczania przedmiotu programowanie maszyn obróbczych CNC (zajęcia praktyczne).

Wymagania:

Osoba na dane stanowisko powinna posiadać:

  1. Ukończone pedagogiczne studium techniczne, lub;
  2. Świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje w zawodzie branży mechanicznej oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie branży mechanicznej, lub;
  3. Tytuł mistrza w zawodzie branży mechanicznej, lub;
  4. Ukończone studia wyższe na kierunku Mechanika i budowa maszyn lub pokrewnym;
  5. Mile widziane będzie doświadczenie zawodowe w obsłudze maszyn obróbczych CNC oraz przygotowanie pedagogiczne.

Zatrudnienie:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze (pensum 20h tygodniowo)

CV należy złożyć do sekretariatu CKPiU w Ełku w siedzibie ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk do dnia 30.08.2019 r. do godz. 15:00

Osoba do kontaktu:

Marta Obrycka - 600505059