Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku zatrudni osobę na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu do nauczania przedmiotów branży budowlanej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik budownictwa.

Wymagania:

Osoba na dane stanowisko powinna posiadać:

  1. Ukończone pedagogiczne studium techniczne, lub;
  2. Świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje w zawodzie branży budowlanej oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie branży budowlanej, lub;
  3. Tytuł mistrza w zawodzie branży budowlanej, lub;
  4. Ukończone studia wyższe na kierunku budownictwo lądowe lub pokrewnym;
  5. Mile widziane będzie praktyczne doświadczenie zawodowe w branży budowlanej oraz przygotowanie pedagogiczne.

 

Zatrudnienie:

Umowa o pracę w ½ etatu (pensum 10h tygodniowo)

CV należy złożyć do sekretariatu CKPiU w Ełku w siedzibie ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk do dnia 12.08.2019 r. do godz. 15:00

Osoba do kontaktu:

CKPiU – (87) 6217878