Poszukujemy trenerów zajęć praktycznych i teoretycznych na kursach spawania MAG/TIG:

- wykształcenie minimum średnie techniczne, ukończony kurs spawania MAG - spoina czołowa, posiadanie aktualnego Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w danej metodzie,

- co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów, konsultacji itp. w dziedzinie, w której będą prowadzili szkolenie.