O swojej pracy oraz misji Stowarzyszenia MONAR w czwartek 21 listopada opowiadali Monika i Nikodem Kemicer wieloletni pracownicy placówki. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest pomoc bliźnim w duchu miłości, tolerancji, dbałości o ludzką godność oraz poszanowania praw człowieka. MONAR wierzy, że nikt nie jest stracony na zawsze, że każdy człowiek zasługuje na pomoc, na szansę odnalezienia swego miejsca w świecie. MONAR lansuje życie bez narkotyków, otwartość i wrażliwość na innych, czynienie dobra, odpowiedzialność za własne życie i wiarę w nieograniczone możliwości człowieka.

IMG 4003IMG 4002

IMG 4001