W dniu 26 listopada uczniowie szkoły podstawowej spotkali się z przedstawicielką Komendy Powiatowej Policji w Ełku nadkom. Agatą Jonik. Policjantka na spotkaniu z młodzieżą poruszyła wiele ważnych tematów dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich. Uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach prawnych negatywnych zachowań. Omówione zostały najczęściej popełniane przez młodych czyny karalne. Ponadto Pani komisarz przybliżyła im środki wychowawcze, jakie może zastosować sąd wobec nieletnich. Wyjaśniła też uczniom pojęcie czynu karalnego, demoralizacji i jej przejawów oraz kiedy za swoje czyny odpowiada się, jako nieletni, a kiedy już, jako dorosły.

Podczas spotkania nawiązano także do Kampanii „Białej Wstążki”. Uczniom przedstawiono cel przedsięwzięcia – akcję przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Młodzież solidarnie przystąpiła do kampanii przypinając sobie symboliczną białą wstążkę.

Pogadanka była doskonałą okazją, aby uświadomić młodym ludziom, jak nie wpaść w konflikt z prawem.

IMG 4024IMG 4031

IMG 4029IMG 4026