W związku z czasowym ograniczeniem działalności CKZ w Ełku zawiesza się do odwołania również działalność w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych przy CKZ w Ełku.
Oznacza to, że:
1. Do odwołania nie pracuje Komisja Socjalna przy CKZ w Ełku, a w związku z tym do  czasu zniesienia ograniczeń wstrzymane zostaje przyznawanie świadczeń z funduszu socjalnego.
2. Informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób zamierzających korzystać w roku 2020 ze świadczeń finansowanych z ZFŚS w CKZ w Ełku będzie można złożyć w terminie, który ustalony zostanie po odwołaniu ograniczeń związanych z funkcjonowaniem Centrum.
W związku z powyższym zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.ckz.elk.pl