OGŁOSZENIE 1

Przedmiot: zajęcia praktyczne/ Pracownia: Diagnostyka pojazdów samochodowych/ Wydział samochodowy
Przedmiot: zajęcia praktyczne/ Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
Wymiar zatrudnienia: 1/1 tj. 20 godzin tygodniowo
Termin zatrudnienia: 01.09.2020 r.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wynagrodzenie: w zależności od posiadanych kwalifikacji / zgodnie z odrębnymi przepisami (KARTA NAUCZYCIELA, KP)
Wymagania

Ukończone:

  1. Studia II stopnia lub studia magisterskie na kierunku pojazdy samochodowe lub innym pokrewnym związanym z branżą motoryzacyjną lub
  2. Studia II stopnia lub studia magisterskie na kierunku innym niż pojazdy samochodowe oraz podyplomowe studia o specjalności budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych lub
  3. ukończone pedagogiczne studium techniczne lub
  4. wykształcenie średnie techniczne związane z eksploatacją i budowa pojazdów samochodowych i 2 – letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych lub branży motoryzacyjnej
  5. Mile widziane uprawnienia diagnosty samochodowego oraz przygotowanie pedagogiczne.

 

OGŁOSZENIE 2

Przedmiot: zajęcia praktyczne/ Pracownia budownictwa (roboty wykończeniowe)/ Wydział budowlany
Przedmiot: zajęcia praktyczne/ Pracownia budownictwa (roboty murarsko - tynkarskie)/ Wydział budowlany
Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu tj. 10 godzin tygodniowo/ 1/1 etat tj. 20 godzin tygodniowo
Termin zatrudnienia: 01.09.2020 r.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wynagrodzenie: w zależności od posiadanych kwalifikacji / zgodnie z odrębnymi przepisami (KARTA NAUCZYCIELA, KP)
Wymagania

Ukończone:

1. Studia II stopnia lub studia magisterskie na kierunku budownictwo lądowe lub

2. Studia II stopnia lub studia magisterskie na kierunku innym niż budownictwo lądowe oraz podyplomowe studia o specjalności budownictwo lub

3. ukończone pedagogiczne studium techniczne lub

4. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa i 2 – letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie branży budowlanej (roboty wykończeniowe)

5. Mile widziane przygotowanie pedagogiczne.