Informujemy, że w dalszym ciągu kontynuujemy naukę w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy e – learningowej. Wszystkie materiały znajdują się na platformie Moodle. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.