Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie w terminie czerwiec 2021 proszone są o złozenie deklaracji do 17 stycznia 2021 roku w sekretariacie.

DEKLARACJA - pobierz