Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać ze świadczeń socjalnych w roku 2020 proszeni są o złożenie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (załącznik nr 2) wraz z PIT–ami za rok 2019 do wglądu w nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2020 w sekretariacie CKZ ul. 11 Listopada 24.

Wnioski powinny być zszyte zszywaczem - pobierz