Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1870 z dnia 2020.10.23) informuję, że zajęcia praktyczne dla uczniów ZSME w Ełku oraz ZS1 w Ełku do odwołania nadal prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik na odległość. O zmianach informować będę na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz szkół macierzystych uczniów.
Marta Obrycka - dyrektor CKZ