Słuchacze kursów IIKP, IIPR, IIKOS, IIFLO proszeni są o rozliczenie się z dokumentacji dotyczących praktyk zawodowych do dnia 26 listopada 2020 roku.