Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że zajęcia praktyczne dla uczniów ZSME w Ełku oraz ZS1 w Ełku od dnia 18 stycznia 2021 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku prowadzone będą w systemie hybrydowym. Oznacza to, że zajęcia praktyczne dla poszczególnych klas realizujemy w naszych pracowniach stacjonarnie w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, a część zajęć praktycznych możliwa do realizacji w systemie zdalnym nadal prowadzona będzie tą metodą.

Przypominam, że zajęcia praktyczne stacjonarne realizowane są w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z wcześniej zarządzonymi procedurami, które zamieszczone są linku. Proszę o zapoznanie się z nimi i ich przestrzeganie.
Plan zajęć praktycznych zamieszczony jest w zakładce: NAUKA/CKP/ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
O dalszych zmianach w organizacji zajęć będę na bieżąco Państwa informować za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz e- dziennika w szkołach macierzystych uczniów.

Marta Obrycka - dyrektor CKZ