ETAP PISEMNY

12.01.2021 (wtorek)

Lp.

Kwalifikacja

Godzina rozpoczęcia

Sala egzaminacyjna

1

MG.19

10:00

5

2

AU.61

12:00

13

3

AU.65

14:00

13

Miejsce egzaminów: ul. 11 Listopada 24, Ełk

Ważne dla zdających:

- na egzamin mogą przyjść osoby zdrowe, bez objawów zakażenia, nie przebywające na kwarantannie domowej oraz na izolacji

- należy przyjść najpóźniej 30 min przed egzaminem i poczekać przed wejściem do szkoły

- każdy przystępujący do egzaminu musi mieć maseczkę lub przyłbicę

- zdający przynoszę ze sobą kalkulator prosty i długopis z czarnym wkładem

- należy mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument poświadczający dane zdającego

ETAP PRAKTYCZNY

11.01.2021 (poniedziałek)

Lp.

Kwalifikacja

Godzina rozpoczęcia

Sala egzaminacyjna

1

AU.61

13:00

8

Miejsce egzaminów: ul. 11 Listopada 24, Ełk

19.01.2021 (wtorek)

Lp.

Kwalifikacja

Godzina rozpoczęcia / zmiana

Sala egzaminacyjna

1

AU.65

9:00 zmiana I

7

15:00 zmiana II

7

Miejsce egzaminów: ul. 11 Listopada 24, Ełk

Ważne dla zdających:

- na egzamin mogą przyjść osoby zdrowe, bez objawów zakażenia, nie przebywające na kwarantannie domowej oraz na izolacji

- należy przyjść najpóźniej 30 min przed egzaminem i poczekać przed wejściem do szkoły

- każdy przystępujący do egzaminu musi mieć maseczkę lub przyłbicę

- zdający przynoszę ze sobą długopis z czarnym wkładem

- należy mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument poświadczający dane zdającego