Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że zajęcia dydaktyczne IIFLO, ICNC, IOCH, IKP, IPR od dnia 16 stycznia 2021 roku do dnia 31stycznia 2021 roku prowadzone będą w systemie hybrydowym. Oznacza to, że zajęcia praktyczne dla wymienionych wyżej kursów realizujemy w naszych pracowniach stacjonarnie w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, a część zajęć praktycznych możliwa do realizacji w systemie zdalnym nadal prowadzona będzie tą metodą.
Przypominam, że zajęcia praktyczne stacjonarne realizowane są w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z wcześniej zarządzonymi procedurami, które zamieszczone są w linku.

Proszę o zapoznanie się z nimi i ich przestrzeganie.

Plan kwalifikacyjnych kursów zawodowych jest w zakładce: NAUKA/KURSYISZKOLENIA/KWALIFIKACYJNEKURSYZAWODOWE/PLAN ZAJĘĆ
O dalszych zmianach w organizacji zajęć będę na bieżąco Państwa informować za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Marta Obrycka - dyrektor CKZ