Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku poszukuje osoby na stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu:

Prowadzenie zajęć praktycznych branża mechaniczna (forma zaoczna)

Wymagania

Osoba na dane stanowisko powinna posiadać:

  • Ukończone pedagogiczne studium techniczne, lub;
  • Świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik lub technik mechatronik oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie operator obrabiarek skrawających lub branży mechanicznej lub mechatronicznej, lub;
  • Tytuł mistrza w zawodzie branży mechanicznej, lub;
  • Ukończone studia wyższe na kierunku mechanicznym lub innym pokrewnym związanym z branżą mechaniczną;
  • Mile widziane dodatkowe kursy zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne.