Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać z dofinansowania wczasów zorganizowanych we własnym zakresie proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2021 do godziny 15.30 w sekretariacie CKZ w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

 Wniosek - pobierz PDF