Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać z zapomogi socjalnej w związku ze zwiększonymi okresowo wydatkami proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 05.03.2021 do godziny 15.30 w sekretariacie CKZ w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

Wniosek - pobierz PDF