Uprawnieni pracownicy chcący  skorzystać ze świadczeń socjalnych w roku 2018 proszeni są o złożenie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (załącznik nr 2  do Regulaminu ZFŚS) wraz z kserokopiami Pit-ów w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2018 w sekretariacie CKPiU w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

Wnioski powinny być zszyte zszywaczem