bip logo 100pxBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

  • Dyrektor CKPiU

      mgr inż. Marta Obrycka

  • Wicedyrektor CKPiU

      mgr Jolanta Mikołajczyk

  • Kierownik Szkolenia Praktycznego

      mgr inż. Tomasz Sadowski