W pracowni budowlanej w wyniku kształcenia uczeń / słuchacz / zdobywa wiadomości i umiejętności w zakresie :

 • organizacji stanowiska pracy do wykonywania robót budowlanych, zgodnie z przepisami bhp i p.poż,
 • doboru materiałów do wykonywania prac murarskich, tynkarskich oraz robót wykończeniowych,
 • posługiwania się narzędziami budowlanymi i sprzętem pomocniczym,
 • składowania i transportowania materiałów,
 • wykonania murów i ścianek działowych z różnych materiałów,
 • przygotowania podłoży pod różnego rodzaju tynku,
 • wykonania tynków zewnętrznych, wewnętrznych oraz okładzin ściennych,
 • wykonania posadzek i podłóg z różnych materiałów,
 • przygotowania zapraw, farb i klejów,
 • doboru technik malarskich i wykonania prac malarskich,
 • wykonania sufitów podwieszanych,
 • wykonania robót konserwacyjnych, remontowych i naprawczych w obiektach budowlanych,
 • montażu, użytkowania i demontażu rusztowań budowlanych,
 • zamawiać i rozliczać materiały stosowane w budownictwie,
 • posługiwania się dokumentacją budowlaną.

Pracownia wyposażona jest w:

 • stanowiska robocze do wykonania robót murarskich, tynkarskich, malarskich, tapeciarskich, okładzinowych i podłogowych,
 • zestaw narzędzi oraz materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie,
 • sprzęt kontrolno- pomiarowy,
 • rusztowania robocze.