Pracownia kontroli technicznej wykorzystuje do sprawdzania jakości wykonywanych wyrobów sprzęt pomiarowy (przyrządy pomiarowe, przyrządy kontrolne i przyrządy pomiarowe pomocnicze).

Uczniowie w pracowni kontroli technicznej nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się przyrządami pomiarowymi i poznanie zasad ich działania
 • pomiarów wielkości liniowych
 • pomiarów gwintów i promieni
 • określania twardości materiałów

Wyposażenie pracowni:

 • suwmiarki, mikrometry, czujniki
 • średnicówki, zestaw płytek wzorcowych
 • wzorce chropowatości
 • twardościomierz Brinella i Vickersa
 • mikroskop warsztatowy

Kształcimy w zawodach:

 • technik mechanik
 • technik mechatronik
 • technik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych

KONTROLA TECHNICZNA1