Uczniowie (słuchacze) w pracowni krajalnia nabywają wiadomości i umiejętności oraz kształtują je w zakresie:

 • Organizować stanowisko pracy operatora obsługującego obrabiarkę skrawającą
 • Dobrać parametry skrawania
 • Czytać i analizować dokumentację technologiczną
 • Zamocować i ustalić narzędzie, ustalić i mocować przedmioty w uchwytach obróbkowych
 • Obsługiwać piłę tarczowa, taśmową, nożyce gilotynowe, prasę mimośrodową
 • Sprawdzać wymiary uzyskiwane podczas wykonywanych operacji

Wyposażenie pracowni:

 • Dwie piły tarczowe
 • Dwie piły taśmowe
 • Nożyce gilotynowe
 • Prasa mimośrodowa
 • Wiertarka stołowa
 • Szlifierka stołowa
 • Stanowisko ślusarskie