Pracownia nowoczesnych technik wytwarzania służy do nauki podstaw programowania obrabiarek sterowanych numerycznie oraz do nauki obsługi tych obrabiarek. Uczniowie mają również możliwość poznać programy wspomagające techniki wytwarzania.

Uczniowie w pracowni nowoczesnych technik wytwarzania nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • pisania programów do obróbki części na obrabiarkach sterowanych numerycznie
 • obsługi obrabiarki sterowanej numerycznie
 • doboru i ustawiania narzędzi oraz parametrów obróbczych obrabiarek sterowanych numerycznie
 • wykonywania różnych części maszyn na obrabiarkach sterowanych numerycznie w oparciu o utworzony program obróbczy
 • przygotowania do pracy obrabiarki sterowanej numerycznie
 • tworzenia rysunków części maszyn w programie Solid Edge

Wyposażenie pracowni:

 • 5 stanowisk komputerowych wyposażonych w program symulujący pracę maszyny oraz wspomagający projektowanie Solid Edge
 • frezarka sterowana numerycznie
 • zestaw narzędzi skrawających

Kształcimy w zawodach:

 • technik mechanik
 • technik mechatronik

CNC12CNC21