W wyniku zorganizowanego procesu nauczania uczeń (słuchacz) w pracowni obróbki cieplej i plastycznej zdobywa wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • organizowania własnego stanowiska pracy z zastosowaniem przepisów bhp, ppoż, ochrony środowiska naturalnego i ergonomii,
 • korzystania z dokumentacji biura technicznego (rysunki, instrukcje),
 • dobierania narzędzi i przyrządów do wykonywanych prac,
 • dobierania parametrów hartowania, odpuszczania, wyżarzania i nawęglania,
 • wykonywania podstawowych operacji obróbki cieplnej (hartowania, odpuszczania, wyżarzania, nawęglania),
 • wykonywania kucia z zastosowaniem typowych operacji kowalskich.
 • oceniania własnego wyrobu (hartowania, odpuszczania, wyżarzania i nawęglania,),

Pracownia – obróbki cieplnej i plastycznej wyposażona jest w:

 • piec hartowniczy,
 • dwa paleniska wyposażone w dmuchawy,
 • trzy stanowiska do kucia swobodnego ręcznego (kowadła)
 • dziurkownica,
 • dwa imadła kowalskie,
 • stanowisko do przygotowania materiałów do przeróbki plastycznej.