W wyniku zorganizowanego procesu nauczania uczeń (słuchacz) w pracowni spawania zdobywa wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • organizowania własnego stanowiska pracy z zastosowaniem przepisów bhp, ppoż, ochrony środowiska naturalnego i ergonomii,
 • korzystania z dokumentacji biura technicznego (rysunki, instrukcje),
 • dobierania narzędzi i przyrządów do wykonywanych prac,
 • dobierania parametrów spawania, zgrzewania, cięcia,
 • wykonywania spawania elektrycznego elektrodą otulona,
 • wykonywania spawania elektrycznego elektrodą topliwą w osłonie CO2 (MAG),
 • wykonywania spawania elektrycznego elektrodą nietopliwą (TIG),
 • wykonywania spawania gazowego,
 • wykonywania zgrzewania elektrycznego,
 • wykonywania cięcia przecinarką plazmową,
 • oceniania własnego wyrobu (jakość połączeń spajanych, zgrzewanych i ciętych),
 • badań niszczących złączy spawanych (próba łamania).

Pracownia – spawalnia wyposażona jest w:

 • pięć stanowisk spawalniczych wyposażonych w spawarki do spawania metodą MAG, TIG, MMA, spawania gazowego,
 • prasa śrubowa do łamania próbek spawalniczych,
 • prasa hydrauliczna do badań niszczących złączy spawanych,
 • suszarka do elektrod,
 • stanowisko do zgrzewania elektrycznego,
 • stanowisko do cięcia przecinarką plazmową,
 • szlifierka – ostrzałka,
 • stanowisko do przygotowania materiałów do spawania.

SPAWALNIA