Uczniowie (słuchacze) w pracowni tokarek nabywają wiadomości i umiejętności oraz kształtują je w zakresie:

 • zorganizować stanowisko pracy operatora obsługującego obrabiarkę skrawającą;
 • sprawdzić wymiary uzyskiwane podczas wykonywanych operacji;
 • określić wymiary oraz błędy kształtu obrabianego przedmiotu, posługując się odpowiednimi narzędziami, oraz wskazać przyczynę powstawania błędów;
 • toczyć powierzchnie zewnętrzne walcowe i czołowe;
 • toczyć powierzchnie stożkowe;
 • wiercić, wytaczać, rozwiercać otwory;
 • nacinać gwinty o zarysie trójkątnym, prostokątnym i trapezowym;
 • rozróżnić i dobrać narzędzia do wykonywanych operacji obróbki skrawaniem;
 • dobrać parametry skrawania;
 • dobrać wyposażenie tokarek, w zależności od rodzaju wykonywanych prac i rodzaju produkcji;
 • uzbroić i ustawić obrabiarki skrawające;
 • obsłużyć tokarkę uniwersalną i rewolwerową;
 • wypozycjonować układ narzędzie - przedmiot z dokładnością dostępną na danej obrabiarce;
 • zamocować i ustawić narzędzia, ustalić i zamocować przedmioty obrabiane w uchwytach obróbkowych;

Pracownia wyposażona jest w:

 • 10 tokarek uniwersalnych,
 • 1 tokarkę rewolwerową,
 • stanowisko ślusarskie,
 • praski ręczne,
 • szlifierko-ostrzarkę.