Drodzy uczniowie - pobierz (PDF)

Informacja dla Rodziców i Opiekunów - pobierz (PDF)

Informacja dla Uczniów - pobierz (PDF)

Plan zajęć w poszczególnych klasach  - pobierz (PDF)

Plan zajęć praktycznych w roku szkolnym 2019/2020 II semestr - pobierz (plik PDF)

Zasady kształcenia na odległość w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania - pobierz (PDF)

Godziny konsultacji dla uczniów ZSME i ZS Nr 1 od 1.06.2020 -pobierz (PDF)

Konsultacje dla rodziców (uczniów z ZS nr 1 uczęszczających na zajęcia praktyczne w CKZ) - pobierz (PDF)  

Konsultacje dla rodziców (uczniów z ZSME uczęszczających na zajęcia praktyczne w CKZ) - pobierz (PDF)