Szanowni Uczniowie ZSM - E w Ełku i ZS nr 1 w Ełku oraz Szanowni Rodzice!!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15.04.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że zajęcia praktyczne dla uczniów ZSME w Ełku oraz ZS1 w Ełku, którzy zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2021 od dnia 19 kwietnia 2021 roku do odwołania prowadzone będą w systemie hybrydowym. Oznacza to, że zajęcia praktyczne dla poszczególnych klas realizujemy w naszych pracowniach stacjonarnie w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Zajęcia praktyczne dla pozostałych uczniów realizowane będą w systemie zdalnym.

Aktualny plan zajęć zamieszczony jest na stronie Centrum www.ckz.elk.pl w zakładce NAUKA/ CKP/ZAJĘCIA PRAKTYCZNE/ PLAN ZAJĘĆ oraz w dzienniku elektronicznym w szkole macierzystej.

Przypominam, że zajęcia praktyczne stacjonarne realizowane są w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z wcześniej zarządzonymi procedurami, które zamieszczone są na stronie naszej placówki www.ckz.elk.pl w zakładce NAUKA/ CKP/ZAJĘCIA PRAKTYCZNE/ ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH. Proszę o zapoznanie się z nimi i ich przestrzeganie.

Plan zajęć praktycznych zamieszczony jest w zakładce: NAUKA/ CKP/ZAJĘCIA PRAKTYCZNE/ PLAN ZAJĘĆ

O dalszych zmianach w organizacji zajęć będę na bieżąco Państwa informować za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz e- dziennika w szkołach macierzystych uczniów.

Marta Obrycka - dyrektor CKZ

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI UCZNIOWIE ZSM - E W EŁKU ORAZ ZS NR 1 W EŁKU ORAZ SZANOWNI RODZICE!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z przykrością informuję, że zajęcia praktyczne dla uczniów ZSME w Ełku oraz ZS1 w Ełku od dnia 29 marca 2021 do dnia 11 kwietnia 2021 roku prowadzone będą wyłącznie w trybie zdalnym.

Plan zajęć zamieszczony jest na stronie naszej placówki www.ckz.elk.pl w zakładce
NAUKA/ CKP/ZAJĘCIA PRAKTYCZNE/ PLAN ZAJĘĆ.

Zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
tj. platformy MOODLE służącej do zamieszczania materiałów do nauki oraz poprzez prowadzenie zajęć on – line z wykorzystaniem platformy TEAMS. Zasady organizacji i prowadzenia zajęć w trybie zdalnym zamieszczone są na stronie naszej placówki www.ckz.elk.pl w zakładce NAUKA/ CKP/ZAJĘCIA PRAKTYCZNE/ ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH

Proszę zatem o odczytywanie informacji zamieszczanych przez nauczycieli aby uczestniczyć efektywnie w zajęciach. Mam nadzieję, że wszyscy sprostamy wyzwaniu i wspólnie przetrwamy ten trudny czas.

O wszelkich zmianach w organizacji zajęć będę na bieżąco Państwa informować za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz e- dziennika w szkołach macierzystych uczniów.

Trzymam kciuki i życzę wszystkim wytrwałości !!

Marta Obrycka - dyrektor CKZ

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

Zajęcia prowadzone w CKZ dla uczniów z ZSME w Ełku z praktycznej nauki zawodu w klasie: 2sg – tylko grupa Pana Piotra Wysockiego (pracownia samochodowa) w dniu 12.03.2021 r. oraz 19.03.2021 r. zostają odwołane.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Tomasz Sadowski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

Zajęcia prowadzone w CKZ dla uczniów z ZSME w Ełku z praktycznej nauki zawodu w klasie: 1ts, 1tm (pracownia CNC)

prowadzone przez Pana Bogdana Zarzeckiego w dniu 05.03.2021r. zostają odwołane.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

 Tomasz Sadowski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

Zajęcia prowadzone w CKZ dla uczniów z ZSME w Ełku z praktycznej nauki zawodu w kasach: 2tmg, 1ts, 1tm prowadzone przez Pana Zarzeckiego

w dniach do 04.02.2021 r. do dnia 05.02.2021 r. zostają odwołane.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

  Tomasz Sadowski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia prowadzone w CKZ dla uczniów z ZSME w Ełku z praktycznej nauki zawodu w kasach: 3ts, 2tsg, 3s prowadzone przez Pana Kuczyńskiego

w dniach do 18.01.2021 r. do dnia 22.01.2021 r. zostają odwołane.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Tomasz Sadowski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia prowadzone w CKZ dla uczniów z ZS nr 1 w Ełku z praktycznej nauki zawodu w kasach: 3tb, 3mz prowadzone przez Pana Malinowskiego

w dniach od 14.12.2020 r. do dnia 18.12.2020 r. zostają odwołane.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Tomasz Sadowski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia prowadzone w CKZ dla uczniów z ZS nr 1 w Ełku z praktycznej nauki zawodu w kasach: 3tb, 2mp prowadzone przez Pana Bieniadę

w dniach od 14.12.2020 r. do dnia 18.12.2020 r. zostają odwołane.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Tomasz Sadowski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia prowadzone w CKZ dla uczniów z ZS nr 1 w Ełku z praktycznej nauki zawodu w kasach: 3tb, 2mp prowadzone przez Pana Bieniadę

w dniach od 07.12.2020 r. do dnia 11.12.2020 r. zostają odwołane.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

    Tomasz Sadowski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia prowadzone w CKZ dla uczniów z ZSME w Ełku z praktycznej nauki zawodu w kasach: 1s, 1tme, 2s, 2og, 2tmg, 1ts, 1tm prowadzone zdalnie przez Pana Zarzeckiego w dniach do 23.11.2020 r. do dnia 27.11.2020 r. zostają odwołane.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Tomasz Sadowski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia prowadzone w CKZ dla uczniów z ZSME w Ełku z praktycznej nauki zawodu w kasach: 1s, 1tme, 2s, 2og, 2tmg, 1ts, 1tm prowadzone zdalnie przez Pana Zarzeckiego w dniach do 16.11.2020 r. do dnia 20.11.2020 r. zostają odwołane.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

 Tomasz Sadowski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia prowadzone w CKZ dla uczniów z ZSME w Ełku z praktycznej nauki zawodu w kasach: 2tmg, 1ts, 1tm prowadzone zdalnie przez Pana Zarzeckiego w dniach do 12.11.2020r. do dnia 13.11.2020r. zostają odwołane.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Tomasz Sadowski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia prowadzone w CKZ dla uczniów z ZSME w Ełku z praktycznej nauki zawodu w kasach: 1s, 1tme, 2s, 2og, 2tmg, 1ts, 1tm prowadzone zdalnie przez Pana Zarzeckiego w dniach do 02.11.2020 r. do dnia 06.11.2020 r. zostają odwołane.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Tomasz Sadowski