Plan zajęć od dnia 30.11.2020 do 31.12.2020 - pobierz (plik PDF)

Plan zajęć od dnia 18.01.2021 do 31.01.2021 (ZS NR1) - pobierz (plik PDF)

Plan zajęć od dnia 18.01.2021 do 31.01.2021 (ZSME) - pobierz (plik PDF)

Plan zajęć praktycznych w roku szkolnym 2020/2021 I semestr - pobierz (plik PDF)

Przerwy na zajęciach w CKZ 2020-2021 I semestr - pobierz (plik PDF)

Dezynfekcja w CKZ 2020-2021 I semestr - pobierz (plik PDF)

 

Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.