Szkolny Punkt Informacji i Kariery

Dyżur doradcy zawodowego

Środa 8.00-15.00

Szkolny Punkt Informacji i Kariery mieści się w jednym z oddziałów CKPiU w Szkole Podstawowej dla Dorosłych przy ul. Matejki 1 w bibliotece szkolnej.

Wychodząc na przeciw potrzebom słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych doradca zawodowy będzie również pełnić dyżur w wybrane soboty w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie CKPiU przy ul. 11-go Listopada 24 pok. nr 4.

Harmonogram dyżurów

Wrzesień 28.09.2019

Październik 19.10.2019

Listopad 30.11.2019

Grudzień 7.12.2019

Styczeń 11.01.2020

  Nasz doradca: Magdalena Lulewicz

Doradca zawodowy oferuje

* Zajęcia grupowe

* Konsultacje indywidualne dla uczniów, słuchaczy, rodziców, osób biorących udział
w projektach

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny
w celu ustalenia terminu spotkania z doradcą

Zadania doradcy obejmują:

  • Organizacja spotkań z przedstawicielami zawodów
  • Współpraca z organizacjami: OHP, MCK, PUP, PCPPP, MODN
  • Wycieczki do zakładów pracy
  • Spotkania z uczniami realizującymi zajęcia praktyczne w CKP.
  • Doradztwo indywidualne, uczestnicy- uczniowie Gimnazjum dla Dorosłych, słuchacze KKZ, uczniowie realizujący zajęcia praktyczne w CKP, rodzice.
  • Udział w przedsięwzięciach lokalnych: targi pracy, targi szkół, giełdy, lekcje pokazowe w szkołach, Dni Otwarte.
  • Organizacja konkursów zawodoznawczych, udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.
  • Działania skierowane do rodzica:

- dostarczanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, preferowanych wartościach, zdolnościach, zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach.

- zapoznanie rodzica z problematyka wyboru zawodu i możliwościach dalszego kształcenia,

- dostarczenie informacji o ścieżkach edukacyjnych, przeciwwskazaniach zdrowotnych.

  • Działania skierowane do nauczycieli:

- uświadamianie nauczycielom konieczności wplatania w treści przedmiotowe tematyki z zakresu orientacji zawodowej,

- pomoc nauczycielom w realizacji tematów z zakresu problematyki wyboru zawodu i możliwości kształcenia w ramach lekcji przedmiotowych.

  • Prowadzenie diagnoz i badań na potrzeby doskonalenia kształcenia praktycznego uczniów i słuchaczy oraz modyfikacja oferty edukacyjnej Centrum i szkół zawodowych.

- charakterystyka rynku pracy w powiecie ełckim,

- aktualne kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych a potrzeby lokalnych pracodawców,

- prognozowane zapotrzebowanie powiatowego rynku pracy na absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

W ełckich szkołach można kształcić sie w wielu różnych zawodach

Poniżej wykaz filmów

- monter zabudowy

- murarz tynkarz

- technik technologii żywności

- technik obsługi turystycznej

-technik budownictwa

-technik architektury krajobrazu

- technik geodeta

- wędliniarz

- blacharz

-fotograf

- monter sieci i instalacji sanitarnych

sprzedawca

- stolarz

- ślusarz

- mechanik poj. samochodowych

- elektromechanik

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik mechatronik

- technik pojazdów samochodowych

- technik ekonomista

- technik organizacji reklamy

- technik handlowiec

- technik informatyk

- technik logistyk

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej

- technik hotelarstwa

- kelner

- cukiernik

- kucharz

Zawody potrzebne na rynku pracy – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy--obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej

Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku jest uczestnikiem Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

www.doradca.up.gov.pl