Dyżur doradcy zawodowego

Czwartek godz. 8.00-13.30 
Piątek godz 13.00- 16.00
Gabinet doradcy mieści się na ul. 11-go Listopada 24 pok.3 (I piętro)

 

Poradnictwo zawodowe to profesjonalna pomoc udzielana przez doradcę zawodowego. Wspieramy osoby poszukujące pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Pomagamy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych  predyspozycji psychofizycznych. Młodzież szkolna oraz osoby dorosłe, które chcą kontynuować naukę otrzymają poradę na temat wyboru  odpowiedniego kierunku kształcenia.

Wspieramy w takich obszarach jak:

  • udzielamy informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia
    i kształcenia,
  • udzielamy porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  • organizujemy i prowadzimy grupowe porady zawodowe dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
  • pomagamy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie.

Proponujemy porady indywidualne i grupowe.

Rozmowa indywidualna ma na celu:

  • rozpoznanie indywidualnych trudności w znalezieniu pracy,
  • poznanie preferencji i predyspozycji zawodowych,
  • wybór odpowiedniego rodzaju pracy, kierunku szkolenia lub przekwalifikowania zawodowego,
  • motywowanie osoby bezrobotnej do samodzielnego poszukiwania pracy.

Porady grupowe organizowane są w formie: 

Jedno lub kilkudniowych zajęć w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Tematyka organizowanych spotkań jest różnorodna. Obejmuje między innymi:

 a) poznanie swoich słabych i mocnych stron,

 b) odkrywanie własnych umiejętności, możliwości i  predyspozycji zawodowych,

 c) analizę lokalnego rynku pracy,

 d) poznanie zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych i metod szukania pracy,

Nasi klienci mogą liczyć na poufność i ochronę danych osobowych.

 

TEST Holanda - skłonności zawodowe

 

PORADY SĄ BEZPŁATNE!!!