DORADZTWO ZAWODOWE W CKPiU W EŁKU

Gdzie znajdziesz doradcę zawodowego?

                                                                  CKPiU w Ełku                                                                    

ul. 11-go Listopada 24

                                                                pok. nr 3                                                                  

kontakt: tel. 876217878

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00-13.30

Wtorek            8.00-13.30

Nasz doradca: Magdalena Lulewicz

Doradca zawodowy oferuje

* Zajęcia grupowe

* Konsultacje indywidualne dla uczniów, słuchaczy, rodziców, osób biorących udział
w projektach

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny
w celu ustalenia terminu spotkania z doradcą

Zadania doradcy obejmują:

  • Organizacja spotkań z przedstawicielami zawodów
  • Współpraca z organizacjami: OHP, MCK, PUP, PCPPP, MODN
  • Wycieczki do zakładów pracy
  • Spotkania z uczniami realizującymi zajęcia praktyczne w CKP.
  • Doradztwo indywidualne, uczestnicy- uczniowie Gimnazjum dla Dorosłych, słuchacze KKZ, uczniowie realizujący zajęcia praktyczne w CKP, rodzice.
  • Udział w przedsięwzięciach lokalnych: targi pracy, targi szkół, giełdy, lekcje pokazowe w szkołach, Dni Otwarte.
  • Organizacja konkursów zawodoznawczych, udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.
  • Działania skierowane do rodzica:

- dostarczanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, preferowanych wartościach, zdolnościach, zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach.

- zapoznanie rodzica z problematyka wyboru zawodu i możliwościach dalszego kształcenia,

- dostarczenie informacji o ścieżkach edukacyjnych, przeciwwskazaniach zdrowotnych.

  • Działania skierowane do nauczycieli:

- uświadamianie nauczycielom konieczności wplatania w treści przedmiotowe tematyki z zakresu orientacji zawodowej,

- pomoc nauczycielom w realizacji tematów z zakresu problematyki wyboru zawodu i możliwości kształcenia w ramach lekcji przedmiotowych.

  • Prowadzenie diagnoz i badań na potrzeby doskonalenia kształcenia praktycznego uczniów i słuchaczy oraz modyfikacja oferty edukacyjnej Centrum i szkół zawodowych.

- charakterystyka rynku pracy w powiecie ełckim,

- aktualne kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych a potrzeby lokalnych pracodawców,

- prognozowane zapotrzebowanie powiatowego rynku pracy na absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

W ełckich szkołach można kształcić sie w wielu różnych zawodach

Poniżej wykaz filmów

https://www.youtube.com/watch?v=KMuv63kl5iI - monter zabudowy

https://www.youtube.com/watch?v=4FwpbDriYUo - murarz tynkarz

https://www.youtube.com/watch?v=RsywMZl1ZE0 - technik technologii żywności

https://www.youtube.com/watch?v=BEH7-vJta6c - technik obsługi turystycznej

https://www.youtube.com/watch?v=QL6KaxRxIRc -technik budownictwa

https://www.youtube.com/watch?v=lPmQIgCD__4 -technik architektury krajobrazu

https://www.youtube.com/watch?v=VqaCrFGqKAs - technik geodeta

https://www.youtube.com/watch?v=osGT2AtIkAQ - wędliniarz

https://www.youtube.com/watch?v=Wogg_5pCmC4 - blacharz

https://www.youtube.com/watch?v=2OWmWZZ73_8 -fotograf

https://www.youtube.com/watch?v=f30L1kZ0Ymg - monter sieci i instalacji sanitarnych

https://www.youtube.com/watch?v=raeE8cNR78c - sprzedawca

https://www.youtube.com/watch?v=oakHZm7AzKg - stolarz

https://www.youtube.com/watch?v=QN99Sz6B2Rw - ślusarz

https://www.youtube.com/watch?v=vy00364wG18 - mechanik poj. samochodowych

https://www.youtube.com/watch?v=Nqi3FoFcwdQ - elektromechanik

https://www.youtube.com/watch?v=_q2GYnT2Q9o - technik elektronik

https://www.youtube.com/watch?v=gbDa2jN4NTk - technik elektryk

https://www.youtube.com/watch?v=RSj_PYV9MM0 - technik mechanik

https://www.youtube.com/watch?v=4mL8nsLM4EM - technik mechatronik

https://www.youtube.com/watch?v=RNdOTeYibRQ - technik pojazdów samochodowych

https://www.youtube.com/watch?v=krW2OtRAcO4 - technik ekonomista

https://www.youtube.com/watch?v=ob3lgEjSbQA - technik organizacji reklamy

https://www.youtube.com/watch?v=C645EDw5Aq8 - technik handlowiec

https://www.youtube.com/watch?v=vNvd2U3tqMM - technik informatyk

https://www.youtube.com/watch?v=ZlJQWQJ3RKc - technik logistyk

https://www.youtube.com/watch?v=KhA7PKE3Y8A - technik grafiki i poligrafii cyfrowej

https://www.youtube.com/watch?v=U34FeAvMVV0 - technik hotelarstwa

https://www.youtube.com/watch?v=jiIDKq772ao - kelner

https://www.youtube.com/watch?v=Klj4tWMsBvQ - cukiernik

https://www.youtube.com/watch?v=ERQC6tOJ6Rg - kucharz

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku jest uczestnikiem Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

www.doradca.up.gov.pl