Gdzie znajdziesz doradcę zawodowego?

CKPiU w Ełku

ul. Matejki 1

Dyżur doradcy zawodowego

w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w CKPiU w Ełku ul. Matejki 1

(Szkolny Punkt Informacji i Kariery)

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek

13.00 -14.00

Wtorek

13.00 -14.00

Środa

8.00 - 14.30

 

Dyżur doradcy zawodowego w CKPiU w Ełku

(Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe)

ul. 11-go Listopada 24

pok.4

Dzień tygodnia

Data

Godziny

Sobota

08.12.2018

8.00- 16.00

Sobota

19.01.2018

8.00- 16.00

 

 Nasz doradca: Magdalena Lulewicz

Doradca zawodowy oferuje

* Zajęcia grupowe

* Konsultacje indywidualne dla uczniów, słuchaczy, rodziców, osób biorących udział
w projektach

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny
w celu ustalenia terminu spotkania z doradcą

Zadania doradcy obejmują:

  • Organizacja spotkań z przedstawicielami zawodów
  • Współpraca z organizacjami: OHP, MCK, PUP, PCPPP, MODN
  • Wycieczki do zakładów pracy
  • Spotkania z uczniami realizującymi zajęcia praktyczne w CKP.
  • Doradztwo indywidualne, uczestnicy- uczniowie Gimnazjum dla Dorosłych, słuchacze KKZ, uczniowie realizujący zajęcia praktyczne w CKP, rodzice.
  • Udział w przedsięwzięciach lokalnych: targi pracy, targi szkół, giełdy, lekcje pokazowe w szkołach, Dni Otwarte.
  • Organizacja konkursów zawodoznawczych, udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.
  • Działania skierowane do rodzica:

- dostarczanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, preferowanych wartościach, zdolnościach, zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach.

- zapoznanie rodzica z problematyka wyboru zawodu i możliwościach dalszego kształcenia,

- dostarczenie informacji o ścieżkach edukacyjnych, przeciwwskazaniach zdrowotnych.

  • Działania skierowane do nauczycieli:

- uświadamianie nauczycielom konieczności wplatania w treści przedmiotowe tematyki z zakresu orientacji zawodowej,

- pomoc nauczycielom w realizacji tematów z zakresu problematyki wyboru zawodu i możliwości kształcenia w ramach lekcji przedmiotowych.

  • Prowadzenie diagnoz i badań na potrzeby doskonalenia kształcenia praktycznego uczniów i słuchaczy oraz modyfikacja oferty edukacyjnej Centrum i szkół zawodowych.

- charakterystyka rynku pracy w powiecie ełckim,

- aktualne kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych a potrzeby lokalnych pracodawców,

- prognozowane zapotrzebowanie powiatowego rynku pracy na absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

W ełckich szkołach można kształcić sie w wielu różnych zawodach

Poniżej wykaz filmów

- monter zabudowy

- murarz tynkarz

- technik technologii żywności

- technik obsługi turystycznej

-technik budownictwa

-technik architektury krajobrazu

- technik geodeta

- wędliniarz

- blacharz

-fotograf

- monter sieci i instalacji sanitarnych

sprzedawca

- stolarz

- ślusarz

- mechanik poj. samochodowych

- elektromechanik

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik mechatronik

- technik pojazdów samochodowych

- technik ekonomista

- technik organizacji reklamy

- technik handlowiec

- technik informatyk

- technik logistyk

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej

- technik hotelarstwa

- kelner

- cukiernik

- kucharz

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku jest uczestnikiem Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

www.doradca.up.gov.pl